V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti. Naším úkolem je žáky motivovat k četbě, naučit je přemýšlet nad obsahem, porozumět textu a zejména probudit v dětech lásku ke knihám. Již při prvním setkání děti čtenářská dílna velice zaujala a zaslouží si velkou pochvalu za nadšení z četby a plnění úkolů :).