Abraka musika

Abraka musika

Dne 5. 2. shlédli naši žáci hudebně divadelní představení ABRAKA MUSIKA, které bylo zaměřené na finanční gramotnost.
Čtenářská dílna

Čtenářská dílna

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti. Naším úkolem je žáky motivovat k četbě, naučit je přemýšlet nad obsahem, porozumět textu a zejména probudit v dětech lásku ke knihám. Již při prvním setkání d...
Den civilní obrany, první pomoci a dopravní výchovy

Den civilní obrany, první pomoci a dopravní výchovy

Dne 23. 2. jsme pro děti připravili den CO, PP a DV. Žáci získali spoustu nových dovedností a znalostí od Rychlé  záchranné služby a příslušníků Policie ČR. Nejvíce nás všechny bavilo propátrat auta a pouštět majáky :).  ...
Enkaustika

Enkaustika

Dne 23. 3. 2016 si děti vyzkoušely pode vedením Olgy Lazárkové výtvarnou techniku zvanou enkaustika a odnesly si domů krásné vlastnoručně vyrobené obrázky.
Ilustrátor Adolf Dudek

Ilustrátor Adolf Dudek

Návštěva známého ilustrátora Adolfa Dudka byla pro naše žáky velmi zábavná a inspirativní. Děkujeme.
Mikuláš

Mikuláš

V pátek 4. 12. za námi přišel Mikuláš, andělé a samozřejmě čerti. Byli jsme chytré děti a nastrčily jsme pro jistotu dopředu paní učitelku.
Náš první školní den

Náš první školní den

Náš první školní den ve 2. a 3. ročníku 2015/2016
Návštěva Policie ČR

Návštěva Policie ČR

9. září děti prožily dopoledne s Policií ČR. Připomněly si jak dbát o svoji bezpečnost, správně přecházet vozovku, nechodit nikam s cizími lidmi a jak má vypadat povinná výbava jízdního kola a cyklisty. Děkujeme panu npor. Mgr. Podsklanovi za spolup...
Pernštejni

Pernštejni

Dne 25. 9. k nám zavítala Skupina historického šermu Pernštejni. Zábavnou formou nás poučili o českých dějinách za vlády prvních knížat z rodu Přemyslovců.
Pohádkový les

Pohádkový les

1. října jsme jeli na výlet do Pohádkového lesa v Panenské. Prošli jsme se za krásného počasí lesem a plnili jsme spoustu zábavných úkolů. Na konci cesty nás čekala příjemná odměna.
Preventivní program

Preventivní program

Dne 22. 10. byl pro děti připraven organizací STŘED preventivní program na téma: Šikana a vztahy mezi spolužáky.
Projektový den HALLOWEEN

Projektový den HALLOWEEN

Dne 3. 11. jsme si ve 2. a 3. ročníku užili již tradičně podzimní dýňový den. Nejdříve jsme si vydlabali dýně a zasoutěžili si o nejkrásnější výtvor. Zatímco nám paní učitelka vařila dýňovou polévku, plnili jsme řadu úkolů týkajících se dýní a podzimu. V...
Projektový den: Vzhůru na palubu, námořníci!

Projektový den: Vzhůru na palubu, námořníci!

26. 10. jsme prožili krásný projektový den "Vzhůru na palubu, námořníci!" Proměnili jsme se za námořníky a piráty, vyráběli lodě, plnili řadu úkolů podporujících naši fyzičku a rovněž jsme si potrénovali i naše hlavičky při logických testech. ...
První pomoc- školení

První pomoc- školení

Dne 17. 2. proběhla pro žáky 1. a 2. ročníku beseda na téma PRVNÍ POMOCI. Děti se dozvěděly základy PP a nakonec za svou práci získaly diplom.
Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

Dne 16. 3. proběhlo školní kolo recitační soutěže, ve které se vítězové třídního kola utkali s konkurencí dalších skvělých recitátorů. Za druhou kategorii nakonec zvítězil Jakub Janda, na druhém místě se umístil Šimon Šindelář a na třetím místě Max Csóka z ...
Školní výlet do Tábora

Školní výlet do Tábora

Ve čtvrtek 9. 6. jsme prožili krásný den na školním výletě ve městě Tábor. Navštívili jsme Muzeum Lega, Housův mlýn s programem "Husitské dny" a jejich zbrojnicí a závěrem jsme navštívili adrenalinové Chýnovské jeskyně. Zde pár momentek: ...
Slavnostní otevření školy

Slavnostní otevření školy

V sobotu 5. září byla slavnostně otevřena naše škola po celkové rekonstrukci. K poslechu nám hrála kapela, pro děti a jejich rodiče byla připravena spousta akcí a chutného občerstvení.
Slunečnice- hudební představení

Slunečnice- hudební představení

Dne 30. 11. jsme si zazpívali a zatancovali s hudebně divadelní skupinou Slunečnice z Brna.
Třídíme odpady

Třídíme odpady

Ve středu 16. 3. jsme se dozvěděli od žákyň 9. ročníku, proč je důležité třídit odpad a naučili se, jak správně rozdělovat obaly do kontejneru.  
Vánoční výlet do Kinderweltu

Vánoční výlet do Kinderweltu

V pondělí 21. 12. jsme si vyrazili na vánoční výlet do Kinderweltu na Hatích. Bylo zde pro nás připraveno mnoho soutěží, čekal na nás Santa Claus s dárečkem, vyrobili jsme si vánoční dekoraci, zařádili na atrakcích a dostali i chutný oběd. Děkuje...
Velikonoční zajíček

Velikonoční zajíček

V pátek 18. 3. nás již tradičně navštívil velikonoční zajíček a přivezl nám malý dáreček z dětské země Kinderwelt na Hatích.
Zdravá pětka

Zdravá pětka

V rámci projektu Zdravá pětka, se děti poučily formou her a činností o zdravé a nezdravé stravě.