Dne 16. 3. proběhlo v naší školo regionální kolo recitační soutěže v rámci prvního stupně ZŠ Lubnice a ZŠ Police. Všechny děti se postavily svému úkolu čelem a krásně přednesly připravené básně. Velkou radost jsme měli z Natálky Karáskové, která se stala vítězkou první kategorie.