V pátek 27. 3. 2015 děti prvního stupně prožily již tradičně pátou „Noc s Andersenem“ v prostorách školy. Pro žáky byl připraven pestrý program, který jim přinesl spoustu zážitků, legrace a napětí. Po přípravě místečka pro spaní v tělocvičně, jsme opékali špekáčky. Jakmile se setmělo, vyrazili jsme na pohádkovou cestu, kde jsme plnili zajímavé úkoly, poznávali pohádky a připravovali lektvar pro čarodějnici. U hřbitova na nás čekala ošklivá ježibaba, které jsme museli zachránit utržené knoflíky z kotle plného slizu. Po návratu do školy, jsme si oddechli při vyprávění o životě a díle H. Ch. Andersena a J. Drdy, kterému byla tato noc věnována. Následně jsme se naučili písničku a vyřádili se na diskotéce.

Mezitím se nám proměnila školní jídelna v dílničku, kde jsme vyráběli a kreslili čarodějnice. Unavení a málo otrlí jedinci se začali vytrácet do spacáku, kde poslouchali pohádky čtené paní učitelkou, odolnější noční sovičky pokračovaly ve sledování pohádky „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“, která byla zfilmována právě podle J. Drdy. Usnuli jsme kolem jedné hodiny a ráno už jsme byli zase plní sil kolem šesté :). Děti odjížděly s památkovým poukazem a úsměvem na tváři.