Dne 25. 11. nás přijeli navštívit předškoláčci z okolních mateřských škol. Viděli, jak už umíme číst krátká slova, společně s námi tvořili písmenka z drátů, poznávali po hmatu jejich tvary, nakupovali jsme a předvedli tvoření příkladů na sčítání a odčítání. V druhé části jsme si vyrobili krásné rybičky z CD. Prvňáčci měli z návštěvy radost a hrdě předvedli svoje znalosti.