Dne 30. 3. proběhla na naší škole oslava Dne učitelů. První vyučovací hodinu si pro nás žáci druhého stupně připravili krátký program, kde jsme si společně zazpívali, připomněli si něco o životě a díle J. A. Komenského a pobavili se u krátkých scének, vystihujících naše pedagogy.

Druhou hodinu k nám do první třídy přišly vyučovat dvě “paní učitelky” z devátého ročníku a vyzkoušely si toto povolání na vlastní kůži.