Bubnování

Bubnování

Dne 16. 3. děti zažily společné bubnování, při kterém se naučily něco o rytmu, síle zvuku a souhře s ostatními. Byla to skvělá zábava pro všechny 🙂
Čertí rej v 1. ročníku

Čertí rej v 1. ročníku

V pátek 5. 12. za námi přišel Mikuláš, anděl a spousta čertů. Všichni jsme se hrozně báli a i když jsme se schovávali za paní učitelku, ukáplo bezpočet slziček. Protože jsme byli celý rok všichni hodní, nikoho z nás čerti neodnesli a od Mikuláše jsme dosta...
Den CIVILNÍ OBRANY

Den CIVILNÍ OBRANY

Dne 15. května děti prožily krásné dopoledne na školním hřišti. Viděly ukázku zatýkání drogového dealera a mohly si vyzkoušet střílení z aerosoftových zbraní, zasoutěžily si a také udělaly něco pro svou fyzičku. V některých disciplínách jsme dokonce zí...
Den dětí

Den dětí

Den 1. 6. 2015 byl věnován pouze dětem. Vyrazili jsme si na pěší výlet, kde jsme plnili řadu úkolů, opekli si špekáčky a nakonec získali sladkou odměnu. Moc jsme si to užili, počasí nám přálo a zpátky do školy jsme se vraceli příjemně unavení :). ...
Den učitelů

Den učitelů

Dne 30. 3. proběhla na naší škole oslava Dne učitelů. První vyučovací hodinu si pro nás žáci druhého stupně připravili krátký program, kde jsme si společně zazpívali, připomněli si něco o životě a díle J. A. Komenského a pobavili se u krátkých scének, vyst...
Divadelní představení

Divadelní představení

Dne 12.1. jsme jeli na divadelní představení do Znojma. V pohádce o Medvědu Ondřejovi jsme viděli herce, jako je Aneta Krejčíková, Julie Jurištová, Radovan Snítil nebo Libor Jeník, které známe z televizních filmů a seriálů. Prostředí divadla a ztvárnění p...
Druhá návštěva rehabilitační pracovnice

Druhá návštěva rehabilitační pracovnice

Ve čtvrtek 19. 3. cvičily děti v hodinách tělesné výchovy již podruhé pod vedením rehabilitační pracovnice. Kromě správného držení těla a protažení, si děti zacvičily s overbally.  
Dýňový den

Dýňový den

Dne 6. 11. jsme měli "Dýňový den", kdy jsem pekli čarodějnické prsty, dlabali dýně a zahráli si na duchy. Akce se nám všem moc líbila a s chutí jsme strašili naši paní učitelku :).  
E.ON  Energy Truck

E.ON Energy Truck

Ve středu 17.9.2014 naši školu navštívil E.ON  Energy Truck,což je speciálně upravené mobilní,poradenské a zábavné centrum.Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací ze světa energie. Děti si společně zasoutěžily a vše si náramně užily. ...
Exkurze do Dačic

Exkurze do Dačic

Ve čtvrtek 23. října navštívily děti Centropen v Dačicích, kde se dozvěděly spoustu zajímovostí o výrobě psacích potřeb a firmu A.S.A. v Borku. 
Hodina Čj- říjen

Hodina Čj- říjen

Je konec října a my začínáme zdárně číst naše první slabiky a slova.
Hodina Čj- září

Hodina Čj- září

Už jsme dva týdny školáky a podívejte, jak nám to jde!
Hodina matematiky

Hodina matematiky

Procvičujeme příklady a jde nám to čím dál lépe :).
Hodina prvouky

Hodina prvouky

Učíme se zvířecí rodinky a není to tak jednoduché, jak by se zdálo...
Hodina Vv

Hodina Vv

Výroba slunce malých malířů po probrání hlásky "S".
Hudební skupina MARBO

Hudební skupina MARBO

V pondělí 15. 12. 2014 jsme se zaposlouchali do melodií hudební skupiny MARBO. Autorské písničky všechny děti zaujaly a roztančily.
Kroužek- Rozvoj pohybové aktivity

Kroužek- Rozvoj pohybové aktivity

Malá ukázka naší činnosti v kroužku:
Návštěva dětí z MŠ

Návštěva dětí z MŠ

Dne 25. 11. nás přijeli navštívit předškoláčci z okolních mateřských škol. Viděli, jak už umíme číst krátká slova, společně s námi tvořili písmenka z drátů, poznávali po hmatu jejich tvary, nakupovali jsme a předvedli tvoření příkladů na sčítání a odčítán...
Návštěva Městské knihovny v Jemnici

Návštěva Městské knihovny v Jemnici

Dne 10. 3. jsme se vypravili na první školní návštěvu knihovny v Jemnici. Děti si prohlédly její jednotlivá oddělení, zahrály si hry s písmenky a poslechly si krásnou pohádku. Jako pozornost získaly knížečku s pohádku. Musím děti moc pochválit, protože...
Návštěva Policie ČR

Návštěva Policie ČR

Ve čtvrtek 11.září děti prožily dopoledne s Policií ČR. Seznámily se s úkoly příslušníků policie, s jejich výzbrojí, jak nám pomáhají, kdy a jak se na ně můžeme obrátit. Připomněly si jak dbát o svoji bezpečnost, správně přecházet vozovku, nechodit s...
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

V pátek 27. 3. 2015 děti prvního stupně prožily již tradičně pátou „Noc s Andersenem“ v prostorách školy. Pro žáky byl připraven pestrý program, který jim přinesl spoustu zážitků, legrace a napětí. Po přípravě místečka pro spaní v tělocvičně, jsme op...
Pasování na ČTENÁŘSKÉHO KRÁLE

Pasování na ČTENÁŘSKÉHO KRÁLE

Od ledna jsme plnili v rámci českého jazyka spoustu úkolů, psali záznamy o přečtené knize a tím vším pracovali na zvýšení naší čtenářské gramotnosti. Konečně přišel ve čtvrtek 18. 6. 2015 den D. Každý z nás si musel podle indícií najít čaroděje, který ...
Rehabilitační pracovnice

Rehabilitační pracovnice

V rámci projektu "S Evou a Edou zdravě a bezpečně" si za námi dne 11. 12. 2014 přijela zacvičit rehabilitační pracovnice. Věnovala se žákům 1. a 2. ročníku a také všem dívkám z druhého stupně v hodinách tělesné výchovy. Děti se učily správnému držení...
Školní výlet

Školní výlet

Dne 9. června jsme vyrazili na náš první školní výlet. Navštívili jsme hrad Roštejn se spoustou pohádkových bytostí, soutěží, dětských atrakcí a divadelním představením. Cestou zpět jsme zavítali do malebné Telče, kde jsme si prohlédli historické námě...
Sorbon- pes fotbalista

Sorbon- pes fotbalista

Dne 2. 10. 2014 mezi nás zavítal pes jménem Sorbon s programem zaměřeným na vztah dětí ke zvířatům. Žáci získali spoustu informací o výcviku domácích mazlíčků, jak se k nim chovat a jak se stát dobrým pánem a kamarádem. Závěrem si všichni zúčastnění zahr...
Vánoce v první třídě

Vánoce v první třídě

V pátek 19. 12. jsme společně strávili příjemné dopoledne. Vyrobili jsme si koláž vánočního stromečku, podívali se na krásnou pohádku a zanesli zvířátkům něco dobrého na zub. Ve třídě se rozezněly vánoční koledy, zazvonil zvoneček a už jsme konečně m...
Veselé zoubky

Veselé zoubky

Dne 20. 2. jsme prožili zábavnou hodinu s projektem Veselé zoubky. Děti se zábavnou formou dozvěděly něco o funkci a složení zubů, o zásadách prevence zubního kazu, podívaly se na pohádku o Hurvínkovi, kterého bolel zub a nakonec jsme se názorně naučil...
Bezpečně na silnici

Bezpečně na silnici

Ve středu 1. 4. 2015 proběhl na 1. stupni v rámci projektu „S Evou a Edou zdravě a bezpečně“ projektový den zaměřený na bezpečnost silničního provozu a první pomoc. Žáci získali spoustu znalostí z oblasti dopravní výchovy a první pomoci, kde se naučili v ...
Regionální kolo recitační soutěže

Regionální kolo recitační soutěže

Dne 16. 3. proběhlo v naší školo regionální kolo recitační soutěže v rámci prvního stupně ZŠ Lubnice a ZŠ Police. Všechny děti se postavily svému úkolu čelem a krásně přednesly připravené básně. Velkou radost jsme měli z Natálky Karáskové, která se stala ví...