Paní ředitelka z MŠ Uherčice, rodiče a předškoláci navštívili děti v 1. ročníku. Formou činnostního učení, metodou dobrého startu se všechny děti zapojily s radostí do vyučování.