Naše škola zapůjčila výukový materiál ,,Krabice plná jehličí´´ z ekologického střediska Chaloupky. Pomůcka obsahuje různé sady obrázků, přírodnin, kartiček a kazetu se zvuky lesa. Žáci prvního a druhého stupně využijí tyto předměty v hodinách prvouky, přírodovědy a přírodopisu v rámci environmentální výchovy.