Branný den v první třídě

Branný den v první třídě

2.5. 2014 jsme zažili náš první branný den ve škole. Velké zážitky a dojmy máme od záchranářů a hasičů. Největší náš zážitek , když byl vyhlášen poplach - hoří. Nikdo z nás nevěděl, zda je to pouze cvičení nebo pravda. Byli jsme rádi, že to bylo oprav...
Den naruby

Den naruby

V pátek 28. března proběhl v naší třídě Den naruby. Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli práci naší paní učitelky, naše paní učitelka se vrátila zpět mezi nás prvňáčky, jako pilná žačka a my prvňáčci jsme předvedli, co všechno jsme se od září už stačili naučit....
DEN POKRÝVEK HLAVY

DEN POKRÝVEK HLAVY

     Všem nám to moc slušelo, nemyslíte??  
Dětský den

Dětský den

V pátek 30.5. pro nás deváťáci nachystali bezvadný "dětský den", kde jsme plnili spoustu úkolů z prvouk  a  z Tv. Na závěr nechybělo opékaní špekáčků a sladká odměna.
Návštěva Solné jeskyně v Mor. Budějovicích

Návštěva Solné jeskyně v Mor. Budějovicích

30.4. jsme poprvé navštívili Solnou jeskyni v Mor. Budějovicích, kde jsme se cítili skutečně nádherně. Poté jsme se zastavili v městské knihovně, kde nás moc příjemně přivítala a provedla paní vedoucí knihovny. Za odměnu jsme navštívili dvě cukrárny, kde jsme s...
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

I v letošním roce se i odvážní prvňáčci zúčastnili "Noci s Andersenem" a odvážně přenocovali ve škole  
Školní výlet

Školní výlet

V pondělí jsme zažili spoustu krásných chvil v zoo, na které rádi vzpomínáme.  
Velikonoční dílny

Velikonoční dílny

Ve středu 16.4. jsme si přiblížili Velikonoce velikonočními dílnami a projektovou přestávkou, kde jsme se dozvěděli, proč a jak se slaví Velikonoce. Z našeho projektového dne jsme si odnesli spoustu zážitků a výrobků.  ...
Velikonoční zajíček

Velikonoční zajíček

Dne 14.4 nás přijel pozdravit Velikonoční zajíček z Kinderweltu, který dětem dovezl velikonoční pmlázku.  
Zimní radovánky

Zimní radovánky

V hodině tělesné výchovy žáci 1. a 2. třídy si užívali zimních radovánek.
Rozdávání vysvědčení 2014

Rozdávání vysvědčení 2014

Pro prvňáky to byla velká událost, žáčci obdrželi svoje první vysvědčení. Podívejte se, jak vše probíhalo v lubnické 1. třídě.
Čertí třída

Čertí třída

Dne 5.12.2013 se lubnická první třída přeměnila v ,, Čertí třídu  ´´, ve které se malí čertíci učili čertovským básničkám a říkankám, písničkám, tanečkům i čertovským překladům. Nahlédněte do ,, Čertí třídy ´´ ...
Krabice plná jehličí

Krabice plná jehličí

Naše škola zapůjčila výukový materiál ,,Krabice plná jehličí´´ z ekologického střediska Chaloupky. Pomůcka obsahuje různé sady obrázků, přírodnin, kartiček a kazetu se zvuky lesa. Žáci prvního a druhého stupně využijí tyto předměty v hodinách prvouky,...
Společná hodina dětí z MŠ a dětí 1.ročníku

Společná hodina dětí z MŠ a dětí 1.ročníku

Paní ředitelka z MŠ Uherčice, rodiče a předškoláci navštívili děti v 1. ročníku. Formou činnostního učení, metodou dobrého startu se všechny děti zapojily s radostí do vyučování.
Projektový den - podzim

Projektový den - podzim

Dne 11. 10. 2013 proběhl na 1. stupni projektový den pod názvem Podzim přišel mezi nás.  Potěšilo nás, že se naší zdařilé akce zúčastnili také rodiče. Více fotografií zde .
PERNŠTEJNI - představení

PERNŠTEJNI - představení

Se svým představením nás navštívila skupina historického šermu Pernštejni . Více fotografií zde .