Výuky prvouky jsme si zpestřili návštěvou rybáře p. Otáhala z Police a žáka 9. třídy Josefa Čecha. Zajímavou formou nás informovali, jak bychom se mohli stát rybářem, jaké věci potřebuje rybář . Nechyběla ani praktická ukázka navazování háčků. Někteří z nás už se těší, až se otevře na naší škole rybářský kroužek.