Dne 12. dubna 2022 jsme navštívili Třebíč, abychom se podívali do benediktinského kláštera a na baziliku sv. Prokopa. Krásně se nám propojila teorie s praxí. V dějepise právě probíráme gotický sloh. Bazilika sv. Prokopa je stavbou románsko-gotickou, hledali jsme tedy znaky typické pro sloh románský a pro sloh gotický.

Paní průvodkyně nás v závěru prohlídky pochválila za naše chování. Takto vzornou skupinku údajně ještě neprovázela.

Exkurze se nám líbila. Zakončili jsme ji, jak jinak, svačinkou na posilnění.