Na naší ško­le jsme 29. října 2021 při­ví­ta­li odbor­ní­ka na ener­ge­ti­ku, aby pro­dis­ku­to­va­l se žáky otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li i žáci 7. roč.

Na závěr proběhla soutěž, která se žákům velmi líbila. Všichni se aktivně zúčastnili, vítězně ze soutěže vzešli dva žáci ze 7. roč.