Žáci 1. třídy se zúčastnili školního kola ve florbalu. I když se to teprve učí, snažili se moc a obsadili krásné 3. místo. Blahopřejeme.