Dne 5. 12. proběhla zábavnou formou přednáška o třídění odpadů a jeho následném využití.