Po Vánocích jsme se vypravili s žáky 1. stupně do kostela v Lubnici, kde jsme si prohlédli zdejší krásný betlém a zazpívali koledy.