V měsíci únoru jsme se vypravili na návštěvu knihovny v Jemnici, kde si pro nás paní knihovnice připravily zajímavé čtení a činnosti zaměřené na pohádková strašidla.