V pátek 14. 10. 2016 proběhl na naší škole den CO. Nejdříve jsme si po vyhlášení poplachu vyzkoušeli evakuaci školy, následovaly ukázky činnosti a práce složek integrovaného záchranného systému- Hasičů a Policie ČR. V rámci dne proběhla beseda pod záštitou VZP na téma “Vzpoura úrazům”. Žáci byli upozorněni a poučeni o prevenci úrazů od těch nejpovolanějších, dvou mladých mužů upoutaných na invalidní vozík. Během projektového dne získaly děti spoustu informací a poznatků, jak zvládnou rizikové situace běžného života a v mimořádných událostech.