• Všichni žáci obdrželi informace k distanční výuce + návod ke stažení a přihlášení se do aplikace Skype (v ŽK). Prosím, PODEPIŠTE dokument vztahující se k distanční výuce – potvrdíte, že jste se vším srozuměni.
  • oba dokumenty jsou vloženy i na hlavní stránce web. stránek v příspěvcích
 • Distanční vzdělávání je POVINNÉ. Pokud se z nějakého důvodu žák/yně nebude moci zúčastnit se výuky, musí být řádně telefonicky omluven/a.
 • Od 14. 10. 2020 bude distanční výuka pro žáky 6. ročníku probíhat následovně (viz rozvrh níže):
  • v pondělí, ve středu a v pátek se žáci připojí na Skype a budou pracovat s vyučujícím;
  • v úterý a ve čtvrtek žáci e-mailem obdrží od vyučujících samostatnou práci s pokyny k vypracování (úkoly z předmětů, které nebudou vyučovány on-line skrze Skype, budou vyučující umisťovat na webové stránky školy – do složky Domácí úkoly v rámci 6. ročníku).
 • Vyučovací hodiny skrze Skype budou probíhat 1., 2. a 3. hodinu, a to dle rozvrhu (první hodina tedy začne v 7.25).
 • Distanční rozvrh je následující:
 • Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají právo na oběd. Pokud je budete chtít odebírat v době, kdy Vaše děti nebudou fyzicky ve škole, můžete ráno dovézt podepsaný jídlonosič a poté si jej vyzvednout.
 • PODZIMNÍ PRÁZDNINY: 26.-30. 10. 2020
 • PLÁNOVANÝ NÁVRAT DO ŠKOL: 2. 11. 2020
 • Pokud budete cokoliv potřebovat, kontaktujte mě.