V letošním roce nás opět navštívili příslušníci Policie ČR, aby nám připomněli dodržování pravidel silničního provozu na cestě do školy.