O Vánocích myslíme nejen na sebe, ale i na zvířátka. Proto jsme se vydali s dobrůtkami ke krmelci.