Letos 23.3. jsme se poprvé zapojili do zábavné Noci s Andersenem, kterou provázel pejsek s kočičkou.