Třídní učitelka: Mgr. Petra Fríbová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Oznámení

Oznámení

Akce v lednu 9.1. - divadelní představení Znojmo 30. 1. - pololetní vysvědčení, výuka dle rozvrhu 31. 1. - pololetní prázdniny, pátek Sběr druhotných surovin Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicí...