Třídní učitelka: Mgr. Petra Fríbová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Domácí úkoly

Domácí úkoly

S platností od 11. 3. se ruší výuka na základních školách do odvolání. Domácí úkoly budou pravidelně doplňovány. Prvouka 11.3. - PS str. 46/ dokončit cvičení s domečkem, 2 cvičení se symbolem knížky 12.3. - uč.str.41/ přečíst, PS ...
Oznámení

Oznámení

Akce v lednu 9.1. - divadelní představení Znojmo 30. 1. - pololetní vysvědčení, výuka dle rozvrhu 31. 1. - pololetní prázdniny, pátek Sběr druhotných surovin Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicí...