Třídní učitelka: Mgr. Petra Fríbová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Domácí úkoly

Domácí úkoly

S platností od 11. 3. se ruší výuka na základních školách do odvolání. Domácí úkoly budou pravidelně doplňovány. Kontakt: Mgr. Petra Fríbová, 4petrak@gmail.com Prvouka 11.3. - PS str. 46/ dokončit cvičení s domečkem, 2 cvičení se symbolem...
Oznámení

Oznámení

Akce v červnu Organizace posledního týdne : 22.6. – výuka dle rozvrhu 23.6. – výuka dle rozvrhu 24.6. – odevzdávání učebnic, rozdávání pracovních listů 25.6. – pochoďák, vzít si s sebou nařezané špekáčky 26.6. – rozdávání vysvědč...