Třídní učitelka: Mgr. Petra Fríbová

V tomto školním roce bude vyučování probíhat podle ŠVP „Tvořivá škola“

Sběr druhotných surovin Sběr druhotných surovin Žáci mohou sbírat tyto suroviny: papír – svázaný, v krabicích, v pytlích, hliník – pouze plechovky od nápojů, plasty – víčka od PET lahví. Vše podepsat a napsat třídu. ...
Oznámení

Oznámení

Akce v prosinci 5.12. – divadlo Znojmo 9.12. – bruslení v Mor. Budějovicích 17.12. – tématická výuka Vánoce 19.12. – 17.00 hod. vánoční besídka 20.12. – třídní besídka, vycházka ke krmelci od 23.12 – 3.1. – vánoční prázdnin...