Ve středu 2. listopadu se žáci 1. stupně zúčastnili besedy z projektu VZP Vzpoura úrazům. Naši školu navštívil ambasador projektu Pavel Brož, který poutavou formou pohovořil o svém úrazu a o životě s následným postižením. Dětem byla rovněž přiblížena problematika úrazů, ale také rizikovost některých situací, se kterými se děti mohou v běžném životě setkat.