4.12.2020 se u nás ve 2. třídě učilo jinak, čertovsky. Děti přišly v čertovském oblečení. Ve třídě je vítal Lucifer s čertovskými úkoly. Děti se rozdělily do 3 čertovských skupin, ve kterých plnily úkoly. Veselá nálada panovala po celé dopoledne. Děti si nejenom odnesly sladké odměny, ale i hodně zážitků.