Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Znojmo, Dačice

 • pomáhají
  •  rodičům a vyučujícím zjišťovat připravenost dětí na povinnou školní docházku
  •  řešit výukové a výchovné obtíže
  •  navrhují opatření pro integraci žáků se zdravotním postižením do běžné ZŠ
 • žádost o vyšetření dítěte mohou podat rodiče sami nebo prostřednictvím třídních učitelek
 • po vyšetření dítěte následuje konzultace ze zákonným zástupcem
 • závěry vyšetření si mohou rodiče vyzvednout v poradně nebo jim budou zaslány poštou
 • rodiče sami rozhodnou, zda se závěry vyšetření seznámí třídní učitelku, aby doporučení mohla zohlednit při výuce a v přístupu k dítěti