1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka, ale naopak jako na spolupracovníka při výchově dítěte.
  2. Nejednejte s učitelem jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost.
  3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat.
  4. Ověřujte si informace od svého dítěte, bývají často zkreslené.
  5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to mohou slyšet.