PŘED ROZHODNUTÍM O DALŠÍM STUDIU

 

Volba budoucího studia, tedy i budoucí profese, představuje významný krok v životě člověka. Je proto nezbytné zvážit důkladně všechny okolnosti, které mohou tento důležitý krok ovlivnit tak, aby výsledné rozhodnutí bylo rozhodnutím zodpovědným. V zásadě existují tří důležitá kritéria:

– co chci (přání, touhy)

– co mohu (limity a omezení)

– uplatnění na trhu práce (najdu-li práci)

 

Proto před konečnou volbou profesního zaměření, na které střední škola připravuje, zvažte následující hlediska.

 

1. vlastní osobnost dítěte – osobnostní předpoklady

· posuzujte objektivně osobnostní předpoklady, které jsou podmínkou pro výkon daných profesí (např. charakterové vlastnosti, komunikační dovednosti, schopnost týmové spolupráce, organizační schopnosti, důslednost, zodpovědnost, pečlivost, technické myšlení, přístup k řešení problémů, kreativita atd.)

 

2. zájmy a koníčky

· bývají zcela zásadní pro výběr budoucího povolání

· často vedou děti k oborům, v nichž by mohly úspěšně realizovat to, co je baví, což je předpokladem k úspěšnému výkonu profese

 

3. znalosti a vědomosti

· jsou rozhodující a zásadně limitující pro výběr budoucí střední školy

· zvažte důkladně studijní předpoklady – využijte dobrých studijních výsledků pro výběr náročných studijních oborů u žáků s výborným prospěchem, naopak nepřeceňujte možnosti žáků, kteří se již na základní škole potýkají s průměrným, případně podprůměrným, prospěchem (zkušenosti bohužel ukazují, že mnozí z takových studentů, kteří přecenili své schopnosti a rozhodli se studovat maturitní obory, přestupují v průběhu prvního roku studia na obory učební)

 

4. dovednosti a schopnosti, talent a nadání

· posuďte, v jakých oblastech dítě vyniká a která profese by dokázala jejich přednosti vhodně uplatnit (např. umělecké sklony, zručnost, cizí jazyky atd.)

 

5. znalost světa profesí

· ujasněte si, jaké požadavky jsou na jednotlivá povolání kladeny (např. pracovní prostředí, prostředky nebo činnosti, potřebné vzdělání, platové ohodnocení)

 

6. informace z oblasti trhu práce

· i vzhledem k měnící se situaci promyslete, jak se lze po absolvování určitého oboru uplatnit, tedy získat pracovní místo

· dlouhodobě převažuje trvalý zájem zaměstnavatelů o řemeslné obory a oblast zdravotnictví

 

7. zdravotní stav