2. stupeň

2. stupeň

Činnost výchovné poradkyně pro 2.stupeň   spolupráce s vyučujícími při řešení výchovných problémů žáků či problémů souvisejícími se specifickými poruchami učení  spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Znojmo, Dačice účast na ...
1. stupeň

1. stupeň

Činnost výchovné poradkyně pro 1.stupeň ZŠ ● spolupráce s vyučujícími a vedením školy ●  spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou ● pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při integraci žáků do   běžné ZŠ ● řešení neomluvené...
Obecně

Obecně

Výchovný poradce Všeobecné zásady práce výchovného poradce se řídí etickým kodexem a uplatňováním pedagogického taktu v kontaktu se žáky i rodiči. Pro úspěch jeho práce je nezbytná vzájemná důvěra všech zúčastněných stran. Náplň práce výchovného poradce: • řeší...