Výchovným poradcem na naší škole je paní Mgr. Kratochvílová Gabriela. Tel. : 728479020.

Zápisový lístek na střední školu

Zápisový lístek na střední školu

  Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, výjimku tvoří případ, kdy je uchazeč přijat na jinou školu na odvolání, pak je možné vzít zápisový lístek zpět.   Lhůta pro odevzdání zápisového lístku na střední školu se prodlužuje na 10 pracovních dnů,...
Spolupráce s PPP Znojmo, Dačice

Spolupráce s PPP Znojmo, Dačice

Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou Znojmo, Dačice pomáhají  rodičům a vyučujícím zjišťovat připravenost dětí na povinnou školní docházku  řešit výukové a výchovné obtíže  navrhují opatření pro integraci žáků se zdravotním ...
Před rozhodnutím o dalším studiu

Před rozhodnutím o dalším studiu

PŘED ROZHODNUTÍM O DALŠÍM STUDIU   Volba budoucího studia, tedy i budoucí profese, představuje významný krok v životě člověka. Je proto nezbytné zvážit důkladně všechny okolnosti, které mohou tento důležitý krok ovlivnit tak, aby výsledné rozhod...