V měsíci prosinci se na naší škole uskutečnil turnaj v přehazované. Soupeření se zúčastnily všechny žákyně 2. stupně – tedy 26 dívek. Rozdělily se do čtyř družstev po šesti hráčkách. Dvě děvčata si vylosovala místo jako náhradnice – zastupovala nemocné a chybějící hráčky. Celkem jsme sehrály 12 zápasů. A jaké byly výsledky ukazuje následující přehled:

  1. místo – VÍTĚZOVÉ 90 bodů (Sirotková P.V., Vanžurová V., Fedrová A., Kubíková N., Poláčková V., Štorková L.)
  2. místo – UNICORNOVÉ 82 bodů (Kadrnožková N., Dvořáková A., Kloudová M., Sirotková P.E., Paredesová A., Samková E.)
  3. místo – VORVANI 56 bodů (Jírová K., Ležáková A., Růžičková R., Kyprá N., Janíčková L., Kulíková M.)
  4. místo – ČEŠKY 52 bodů (Tobolková A., Jírová Z., Matulová M., Kalejová S., Csóková N., Janáková N.)

Náhradnice: Vejskalová S., Kéraiová I.

Všem zúčastněným děkujeme za vzorné chování při hře a krásné sportovní výsledky.