Žáci prvního ročníku v září strávili den v malebném prostředí Masných krámků v Mor. Budějovicích. Dozvěděli se o starých řemeslech, která již bohužel vymizela. Poznávali např. kdo to byl kovář, švec, tkadlena, hrnčíř, řezník atd. Odnesli si spousty nových poznatků a zážitků.