Jako každý rok jsme přijali pozvání Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Žáci se dozvěděli vše potřebné o studijních oborech a možnostech, které svým žákům škola nabízí. Kdo měl zájem mohl si vyzkoušet elektrovozítko, které sestrojili žáci této školy. Bylo pro nás připraveno i občerstvení. Největší atrakce nás čekala na závěr – simulátor nárazu. Auto, které při simulovaném nárazu a otočení dokázalo, jak důležité je být připoután.