Rozpočet školy neinvestičního příspěvku od zřizovatele 2019 a výhledový na rok 2020-2021.

Položky rozpočtu Rozpočet na rok 2019 Rozpočet na rok 2020 Rozpočet na rok 2021
Spotřeba materiálu
Všeobecný k HČ 188.000,- 188.000,- 188.000,-
Noviny, tisk      7.000,-      7.000,-      7.000,-
Topení, revize 220.000,- 225.000,- 230.000,-
Učební pomůcky   90.000,- 100.000,- 110.000,-
Elektrická energie 120.000,- 125.000,- 130.000,-
625.000,- 645.000,- 665.000,-
Služby
Oprava a údržba 250.000,- 260.000,- 270.000,-
Cestovné   30.000,-   30.000,-   30.000,-
Telefon   13.000,-   13.000,-   13.000,-
Poštovné     1.000,-     1.000,-     1.000,-
Zpracování účetnictví a mezd   73.200,-   73.200,-   73.200,-
Semináře    10.000,-    10.000,-    10.000,-
Provoz internetu, licence    31.000,-    31.000,-    31.000,-
Programové vybavení       5.000,-    10.000,-      10.000,-
Preventivní prohlídky       2.000,-       2.000,-       2.000,-
Pojištění       7.000,-       7.000,-       7.000,-
Provoz jídelna   120.000,-   130.000,-   140.000,-
Všeobecný materiál     40.000,-     40.000,-     40.000,-
Odvoz odpadu     12.000,-     12.000,-     12.000,-
  594.200,-   614.200,-   629.200,-
Náklady celkem 1.189.200,- 1.259.200,- 1.294.200,-
Vodné       3.500,-       3.700,-       3.900,-
Pronájem           400,-           400,-           400,-
Výnosy celkem       3.900,-        4.100,-       4.300,-
Navrhovaná výše příspěvku 1.215.200,- 1.255.100,- 1.289.700,-