Vážení rodiče,

      v úvodu malého ohlédnutí za školním rokem 2012/2013 bych chtěl za celý pedagogický sbor poděkovat za spolupráci s Vámi, zejména za podporu při organizaci besídek. Také velký dík patří Obecním úřadům z Uherčic, Vratěnína, Stálek, Županovic, Šafova, Zblovic, Lančova, Vysočan, které školu podpořily finančními prostředky  na nákup školního nábytku a didaktických pomůcek. Prohloubili jsme spolupráci s mateřskými školkami a organizovali pro prvňáčky projekt „ Lubnická miniškolička“.

 Prospěli s vyznamenáním

Radek Alexa, Tomáš Bláha, Vlastimil Bláha, Vít Bojanovský, Adéla Dvořáková, Jaroslav Halouzka, Ondřej Kněžíček, Dominik Kosina, Andrea Ležáková, Růžena Růžičková, Petr Pavel Sirotek, David Beránek, David Čerstvý, Vanesa Ďuráčová, Michal Jelínek, Lucie Janíčková, Tomáš Křivan, Natálie Kubíková, Nela Kyprá, David Vodička,Matěj Huňka,Aneta Tobolková, Vítězslav Hotař, Ladislav Karásek, Jakub Strnad, Lucie Štorková, Josef Čech, Petra Křivanová, Barbora Podsklanová, Sabina Ležáková, Tomáš Fiala, Natálie Kéraiová, Markéta Šindelářová, Petra Tobolková, Eliška Samková, Markéta Karásková, Dana Dočekalová, Ivana Bláhová, Kristýna Schlápotová, Jiří Píša, Kamil Dvořák, Martin Dvořák

Testování žáků 5. a 9. ročníku

     Nejlepší –

     Barbora Podsklanová – věcný dar

     Jiří Píša – finanční odměna 300,- Kč

     Účast a umístění na olympiádách

Český jazyk – Kristýna Schlápotová, Ivana Bláhová – 10. místo

Anglický jazyk – Radek Heuzler – 4. místo

Finanční odměna

Richard Bláha – nejlepší v  testování žáků, za sportovní výkony a reprezentaci školy-300,-Kč

Sběr papíru: 1. místo Eliška Jandová-300,-Kč, 2.místo Tomáš Fiala-200,-Kč, 3.místo Ladislav Karásek-100,-Kč

Sběr pomerančové kůry:1. místo Eliška Jandová-300,-Kč, 2.místo Tomáš Fiala-200,-Kč, 3.místo Vít Bojanovský-100,- Kč

Sportovní výsledky

Znojmo  –  Tereza Přivětivá-1.místo-skok vysoký,  Petr Píša-2.místo-běh  300 m,  Vojtěch Kašpar-2.místo-běh 100 m,  Petr Fiala-3.místo –skok daleký,  Martin Obrdlík-3.místo-skok daleký,  Jiří Schlápota-1.místo-hod kriketovým míčkem,  Denisa Coufalová-2.místo-běh 150 m

Dačice  –  Štít – Jiří Schlápota-2.místo-běh na 50 m, Barbora Podsklanová-2.místo-skok daleký

Dopravní soutěž

Školní – nejlepší – Michal Strnad

Znojmo – Michal Kratochvíl, Lucie Štorková, Josef Čech, Barbora Podsklanová – 10. místo

Exkurze, výlety a ostatní aktivity školy

Předplatné divadlo Znojmo – 1.-9.ročník, Lyžařský výcvik – Herlíkovice-Krkonoše, Plavecký výcvik Třebíč-1.stupeň, Jemnice-knihovna, Muzikálový mix-Slunečnice, Preventivní programy , Vánoční výlet do Brna, Exkurze teplárna Třebíč, ESKO-T-komunální odpady, Divadlení se zdravou pětkou, Den zdravé výživy, Guliverovy cesty, Stará Praha-poznávání památek

Ostatní akce pořádané školou

Školní kola olympiád, Lubnická miniškolička-příprava pro prvňáčky,  Celorepublikový projekt –Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem, Velikonoční dílny, Odpoledne ve Vratěníně, Den matek, Setkání důchodců, Vánoční besídka, Historické představení Pernštejnové, Beseda o kouření, Příběhy bezpráví, Občanské sdružení Než zazvoní, Dravci, Kinderwelt-Hatě, Den zdravé výživy, Den otevřených  dveří, Tonda obal na cestách, Chaloupky, Bezpečně do školy, Čertovský rej, Recitační soutěž, Měřím…, Kouzla a čáry, Den s angličtinou, Člověk v tísni, Po Indii, Pouštění draků, Minisčítání-ČSÚ, Vánoční dílny, Společná setkání s mateřskými školami, Exkurze žáků a rodičů Základní školy Police v naší škole, Den CO, Podyjí-beseda, Testování žáků 5. a 9.ročníku, Beseda s Policií ČR, Recyklohraní, Činnostní učení-ukázkové hodiny pro pedagogy.

Přeji Vám všem příjemné prožití prázdninových dnů a dovolených a těším se s Vámi 2. září na shledanou.                                                 

Pavel Viskot, ředitel školy