od 13. února – plavecký výcvik – vždy v úterý

12.3. – divadelní představení Znojmo pod názvem Pipi dlouhá punčocha

12.3. – Bruslení Moravské Budějovice

15.3. – vzdělávací program Etiketa

23.3. – Noc s Andersenem

26.3. – velikonoční dílny

28.3. – projektový den „Den učitelů“

29. – 30.3. – velikonoční prázdniny

 

Po celý školní rok opět mohou žáci nosit tříděný papír, pomerančovou kůru, vybité baterie, víčka od PET lahví.