V pátek 13. října jsme se zúčastnili hudebního vystoupení dvojice ABRAKA MUZIKA.

T

éma vystoupení bylo „Lidské smysly“