Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Asistent pedagoga: Petra Podsklanová

Oznámení

Oznámení

  21. prosince se v 17.00 hodin bude konat vánoční besídka v budově školy. Po celý školní rok opět mohou žáci nosit tříděný papír, pomerančovou kůru, vybité baterie, víčka od PET lahví.
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou mít žáci 1. stupně zapsány vždy v notýsku. V pátek domácí úkoly nezadávám, pouze na výslovné přání rodičů.