Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Asistent pedagoga: Petra Podsklanová

Oznámení

Oznámení

Akce do konce školního roku: 31.5.2018 Fotografování - cena fotografie 30,- Kč 1.6.2018 Cornštejn - oslava Dne dětí na hradě 6.6.2018 - Den s lesy - exkurze ve Chvalaticích Po celý školní rok opět mohou žáci nosit tříděný papír, pomerančovou...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou mít žáci 1. stupně zapsány vždy v notýsku. V pátek domácí úkoly nezadávám, pouze na výslovné přání rodičů.