Třídní učitelka: Mgr. Gabriela Kratochvílová

Asistent pedagoga: Petra Podsklanová

Oznámení

Oznámení

od 13. února - plavecký výcvik - vždy v úterý 12.3. - divadelní představení Znojmo pod názvem Pipi dlouhá punčocha 12.3. - Bruslení Moravské Budějovice 15.3. - vzdělávací program Etiketa 23.3. - Noc s Andersenem 26.3. - velikonoční díl...
Domácí úkoly

Domácí úkoly

Domácí úkoly budou mít žáci 1. stupně zapsány vždy v notýsku. V pátek domácí úkoly nezadávám, pouze na výslovné přání rodičů.