Tandemová výuka českého jazyka 2017/2018

Tandemová výuka českého jazyka 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 probíhá na druhém stupni naší školy tandemová výuka, do které byli zapojeni i žáci 9. ročníku. Žáci si osvěžili učivo, příp. si jej zábavnou formou osvojili a procvičili. (Mgr. Vladimíra Palasová, Mgr. Marie Plačková) ...