Dne 27. 11. 2018 jste všichni zváni na předvánoční jarmark v 16 hodin v budově naší školy a rodiče na třídní rodičovské schůzky v 17 hodin, kde se dozví o prospěchu a chování svých dětí.