Žákům byly nabídnuty zájmové kroužky a možnost doučování Čj a M – příprava k přijímacím zkouškám.

18. 9. 2018 – výuka Nj s rodilým mluvčím.

27. 9. 2018 – „Člověk je tvor společenský“ – výchovný program (Neny), vybíráme se 70 Kč.