Dne 6. dubna 2018 se žáci naší školy připojují  k programu Ukliďme Česko. Celá akce je zaměřena na ekologické otázky, např. typu nebezpečný odpad a mnohé další. Pojali jsme tuto akci jako celoškolní, kdy žáci jednotlivých ročníků se budou pohybovat po trasách, které nás vedou k jednotlivým obcím. Žáci 9. ročníku budou čistit přírodu sběrem odpadu kolem silnice vedoucí do Korolup. Všichni si uvědomují tento smysluplný počin a věříme, že mnozí si rozmyslí jen tak pohodit i sebemenší papírek,natož plastovou lahev či hliníkovou plechovku v budoucnu !!!

Dne 12. dubna 2018 se někteří žáci 9. ročníku pokusí o úspěšné složení přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Tento krok je nezbytný k tomu, aby byli přijati na školy a obory, které by rádi absolvovali během studia a potom mohli vykonávat svá vysněná povolání.

Dne 16. dubna 2018 se koná pedagogická rada pro 3. čtvrtletí školního roku 2017/18 a tentýž den se uskuteční rodičovské schůzky od 17 hodin.

Dne 20. dubna 2018 proběhne tradiční projektový den výuky AJ s rodilým mluvčím p. Zdeňkem Maredou.

Dne 27. dubna 2018 se uskuteční projektový den  formou čtenářských dílen pro žáky 6. – 9. ročníku na téma Karel Čapek a jeho dílo. Jednotlivé dílny budou zaměřeny na četbu, kritické myšlení, kreativní přístup, dramatizace ukázek, tvorba cestopisné mapy atd.