Ve čtvrtek 16.11. se uskutečnily pro žáky 2. stupně vánoční tvořivé dílny. Žáci vyráběli předměty s vánoční tematikou. Výrobky bude možné zakoupit na vánočním jarmarku – 23.11

.