Ve středu 13. prosince navštívili naši školu učitelé a žáci z rakouských základních škol (v Raabsu a Drosendorfu) a učitelé a žáci ze ZŠ ve Vranově nad Dyjí a v Šumné. Na začátku byli žáci rozděleni do skupin, každá skupina měla svého vedoucího. Ten pak odváděl spolužáky do předem stanovených dílen, ve kterých si děti mohly např. „popovídat“ anglicky, společně „bádat“ nad výpočtem příkladu, vyrobit si výrobek nebo si zkusit vytvořit vánoční nepečené cukroví podle receptu. Děti tak měly možnost vyzkoušet si spolupráci s rodilým mluvčím při různých činnostech. Všem se nám tento den moc líbil, odnesli jsme si spoustu zajímavých zážitků a zkušeností. Těšíme se na další setkání.