5. prosince se žáci zúčastnili workshopu zaměřeného na pochopení základního principu recyklace prostřednictvím hry a zábavy. Organizátorem byla společnost Recyklohraní aneb Ukliďme si svět v rámci výjezdního programu.