Dne 15. března se žáci naší školy aktivně zapojili do výukového programu Etiketa a školní řád.