Dne 14.dubna 2015 pracoval s žáky druhého stupně pan Zdeněk Mareda ve vyučovacích hodinách anglického jazyka v 6. , 7. , 8. a 9. ročníku. Hodina byla zaměřena na četbu s porozuměním. Žáci poslouchali 9.kapitolu z knihy Malý Princ od Antoine Saint de Exupéryho ( The Little Prince). Každý žák obdržel svůj pracovní list. Pro většinu žáků to byla zajímavá zkušenost a příjemná změna. Průběh této vyučovací hodiny si většina žáků pochvalovala.Vyučující Palasová V, , Kratochvílová G.