Ukázky práce žáků z projektového dne „Vzhůru na palubu

, námořníci!“