V pátek 23. listopadu proběhnou na naší škole vánoční tvořivé dílny – necháme na sebe dýchnout vánoční atmosféru a budeme vyrábět výrobky, které budou k zakoupení na vánočním jarmarku školy.