V pátek 6. dubna se připojíme k výzvě Ukliďme svět, ukliďme Česko. Cílem akce je odstranění nepořádku z přírody v okolí školy. Přidejte se k nám, sejdeme se v 8:15 před budovou školy. Před akcí si na posilněnou opečeme špekáčky.